Daň z výhry a danění hazardních her

Danění výher: daň z hazardu

Danění výher, ať už z hazardních her nebo sázek, je tématem, které často vyvolává otázky a nejistotu u mnoha lidí. Státní legislativa a pravidla mohou být pro mnoho lidí složitá a těžko srozumitelná, což ztěžuje orientaci v daném problému. V tomto článku vám proto poskytneme ucelené informace o tom, jakým způsobem jsou daně z výher regulovány v České republice. Naleznete zde informace o tom, jakým způsobem jsou výhry daněny, jaká je výše daně, kdo je povinen platit a pod jakými podmínkami.

Daně z výher v České republice

Výhry z loterií a tombol (které nabízí například Sportka, Sazka a Tipsport) jsou obvykle zdaněny srážkovou daní. To znamená, že sázková kancelář, která výhru vyplácí, je povinna strhnout daně z výhry ještě před tím, než vám ji předá. Nicméně máte možnost (nikoliv povinnost) zahrnout tuto výhru do svého daňového přiznání k dani z příjmů a započíst ji oproti celkové daňové povinnosti.

Pokud jde o ostatní hazardní hry, jako jsou kursové sázky, totalizované hry, technické hry, živé hry, turnaje živé hry a další, zdanění výher závisí na tom, zda rozdíl mezi výhrami z daného druhu hazardní hry a úhrnem vkladů za zdaňovací období přesáhl 1 000 000 Kč. Jestliže příjem (rozdíl výher a vkladů) nepřekročil 1 milion Kč u daného druhu hazardní hry, pak výhra nemusí být zdaněna. Ostatní výhry z hazardních her, které nejsou osvobozeny od daně, musí být zdaněny prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Důležité je také vědět, že srážková daň na výhry se nevztahuje na ceny přesahující 1 milion Kč. V takovém případě je daň strhávána přímo sázkovou kanceláří, a vy obdržíte výhru v čisté výši, aniž byste ji museli zdanit ve svém daňovém přiznání. Při vyplňování daňového přiznání je třeba udat výši příjmů a výher, a to včetně výher ze zahraničí nebo z internetových her. Výhry získané na internetu podléhají stejným pravidlům danění jako výhry z tradičních sázkových her.

Podle platných právních předpisů v České republice jsou výhry z loterií a tombol osvobozeny od daně z příjmů, pokud jejich výše nepřesahuje 1 000 000 Kč a jedná se o jednotlivou výhru. To znamená, že pokud během kalendářního roku vyhrajete méně než 1 milion Kč (po odečtu nákladů do hry), nemusíte platit daň z výhry. Rozhodující je tedy výše každé konkrétní výhry, a jednotlivé výhry se nesčítají.

danění výher

Kolik je daň z výhry?

Jak ji bylo řečeno, v daňovém systému České republiky platí několik pravidel ohledně zdanění výher, a tyto pravidla mohou ovlivnit výši daně, kterou budete muset zaplatit z vašich výher.

  • Omezení pro osvobození od daně: Pravidla pro osvobození od daně z příjmů jsou jasné. Výhry z loterií a tombol jsou osvobozeny od daně, pokud jejich výše nepřesáhne 1 000 000 Kč. Ostatní výhry z hazardních her, reklamních soutěží, sportovních soutěží a podobných událostí jsou také osvobozeny, pokud nepřekročí tento limit. Každá výhra se posuzuje samostatně a není potřeba sčítat výhry z různých zdrojů.
  • Srážková daň: Pokud vaše výhra přesáhne určitý limit, bude vám z výhry srážková daň odečtena přímo od výplaty. Srážková daň je 15 % z výhry. Tuto daň platí ten, kdo výhru vyplácí, a vy tak obdržíte výhru již zdaněnou.
  • Zdanění samostatným způsobem: Některé výhry, zejména ty z reklamních nebo sportovních soutěží, mohou být zdaněny samostatným způsobem, a to včetně těch, které nepřekročí 1 000 000 Kč. V takovém případě budete povinni zahrnout tyto výhry do svého daňového přiznání a odvést daň.
  • Daňové přiznání: Pokud jste povinni platit daň z výher, můžete ji započítat v rámci vašeho daňového přiznání. V daňovém přiznání budete muset nahlásit příjem z výher a můžete si odečíst srážkovou daň, kterou jste již zaplatili.
  • Výjimky a složitější situace: V některých případech, například u zahraničních výher nebo výher z hazardních her na internetu, se mohou uplatňovat složitější pravidla. V takových situacích je dobré konzultovat situaci s daňovým poradcem nebo advokátem.

Kde a jak podat daňové přiznání výhry

V případě, že vaše výhra nepatří mezi osvobozené od daně, budete potřebovat udat tuto výhru spolu s vašimi příjmy a výdaji v rámci Přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Existuje několik možností, jak postupovat.

👉🏼        Můžete využít elektronický formulář, který naleznete na Daňovém portálu Finanční správy ČR v sekci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Vyplněný formulář lze odeslat přímo elektronicky přes portál, datovou schránkou nebo můžete formulář vytisknout a předat jej na finanční úřad osobně nebo poštou.

👉🏼        Pokud preferujete tradiční cestu, listinné formuláře jsou dostupné na všech územních pracovištích finančních úřadů. Pro přihlášení k „Online finančnímu úřadu“ máte možnost využít služby Identity občana nebo přihlašovací údaje do datové schránky. Některé úřady mohou také vydávat přístupové údaje přímo.

Co si u danění výher pohlídat:

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je třeba do tří měsíců po skončení zdaňovacího období. Většinou se zdaňovacím obdobím rozumí kalendářní rok, ale může být i jiné. Standardní lhůta pro podání daňového přiznání za předchozí kalendářní rok končí tedy 1. dubna následujícího kalendářního roku.

⚠️        Pokud se rozhodnete podat daňové přiznání elektronicky, máte na to čtyři měsíce po skončení zdaňovacího období. V případě kalendářního roku je lhůta do 1. května následujícího kalendářního roku.

        Pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce nebo advokát, máte na to šest měsíců po skončení zdaňovacího období. V případě kalendářního roku končí tato lhůta 1. červencem následujícího kalendářního roku.

⚠️        Pamatujte, že pravidla ohledně danění výher se týkají jak výher v České republice, tak i výher zahraničních a výher získaných na internetu.

Všechny aktuální informace naleznete na webových stránkách Portálu veřejné správy.